Menü Bezárás

Vizsgalebonyolítási partnerség

Tisztelt Partnerünk, Kedves Kollégák!

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket keres. Amennyiben partnerünk megfelel az „Együttműködő partnerek kiválasztása, értékelése eljárásrend” elnevezésű dokumentumban meghatározott feltételeknek,  abban az esetben együttműködési keretmegállapodást kötünk.

Vizsgahelyszíneket a következő képzési területeken belüli vizsgák lebonyolításához keresünk:
KEOR: 0119, 0211, 0212, 0213, 0214, 0612, 0613, 0619, 0713, 0714, 0715, 0722, 0723, 0732, 0911, 1012, 1013, 1015

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont felelősséget vállal az általa megszervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga megfelelőségéért. A vizsgaközpont a vonatkozó jogszabályi előírások és vonatkozó Képzési és Kimeneti Követelmények, Programkövetelmények és saját belső szabályzatai („Együttműködő partnerek kiválasztása, értékelése eljárásrend”) alapján rögzíti az elvárt követelményeket.

A vizsgahelyszínek szükséges tárgyi feltételeit a Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programkövetelmények (https://szakkepesites.ikk.hu/) írják elő.

A vizsgaközpont által:

az interaktív vizsgafeladat vizsgahelyszínével szemben támasztott elvárások:

Az a szakképző intézmény, duális képzésben résztvevő vállalat képzési központja lehet az interaktív vizsgatevékenységet lebonyolító vizsgahelyszín, amely a szakmai vizsga interaktív vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Minimum két vizsgacsoport (2×32 fő) számára képes biztosítani:

 • minimum 2 tantermet, ahol a nyugodt vizsgakörülmények adottak.
 • Asztali számítógépet vagy laptopot (Elvárás tartalék gépek biztosítása, 10 vizsgázóként min. 1 számítógép).
 • Internet hozzáférést (dupla/biztonsági internetkapcsolattal), letöltési sebesség legalább 30mbit/s.

Technikai elvárás:

 • Windows 10-es operációs rendszer
 • a vizsgához szükséges speciális programok/szoftverek megfelelő változata/verziója
 • asztali számítógép esetén egységesen legalább 15 colos monitor
 • asztali számítógép esetén vizsga nyelvére jellemző karakterkiosztást tartalmazó, legalább 101 gombos billentyűzet
 • egér

A vizsga lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

 • helyi informatikai rendszert megbízhatóan kezelni tudó személy,
 • összeférhetetlenség szempontjából ellenőrzött teremfelügyelő és
 • folyosófelügyelő.

az írásbeli vizsgafeladat vizsgahelyszínével szemben támasztott elvárások:

A képesítő vizsga írásbeli vizsgatevékenységének lebonyolítására az a szakképző intézmény, duális képzési vállalati képző központ, cég jelentkezhet, amely a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

Minimum két vizsgacsoport (2×32 fő) számára képes biztosítani:

 • minimum 2 tantermet, ahol a nyugodt vizsgakörülmények adottak.

A vizsga lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

 • összeférhetetlenség szempontjából ellenőrzött teremfelügyelő és
 • folyosófelügyelő;
 • amennyiben az érintett Programkövetelmény számítógéphasználatot ír elő, úgy az interaktív vizsgáknál leírt számítógépre és a technikai feltételeket biztosító személyzetre vonatkozó követelmények is érvényesek.

a projektfeladatot lebonyolító vizsgahelyszínnel szemben támasztott elvárások:

A szakmai / képesítő vizsga vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel igazoltan rendelkezik, melyet dokumentumokkal alátámaszt.

Az igazolás módja lehet a kitöltött elektronikus jelentkezés mellé csatolt terem-, berendezés-, eszközlista és az ezek megfelelőségét igazoló dokumentum; a vizsga során rendelkezésre bocsájtott helyiséglista; szükség esetén a vizsgaközpont által lefolytatott személyes vagy online helyszíni szemle jegyzőkönyve. A mindennapi használati eszközöktől eltérő esetekben a berendezések és gépek megfelelőségéről szóló dokumentumot is kérjük benyújtani.

Szakma/szakképesítés-specifikus gépek, berendezések esetén a helyszíni szemle személyes vagy online lefolytatása vizsgaközpont részéről a megállapodás megkötéséhez feltétlenül szükséges.

A projektfeladatok vizsgáztatására csak olyan együttműködő partner jelentkezését tudjuk elfogadni, aki az általa megadott vizsgahelyszínen a választott vizsgához képes minden előírt tárgyi feltételt biztosítani. A konkrét, specifikus tárgyi feltételeket minden esetben a vonatkozó Képzési és Kimeneti Követelmények / Programkövetelmények tartalmazzák (tantermek, műhelyek, felszerelések, eszközök).

a vizsgahelyszínek által jelölt személyekkel szembeni elvárás:

Helyi gépeket/berendezéseket megbízhatóan kezelni tudó, a balesetek megelőzéséért felelős technikai személyzet biztosítása.

A beérkezett jelentkezéseket a vizsgaközpont átvizsgálja, majd ezt követően felveszi a kapcsolatot a partner által megadott felelős személlyel.

A jelentkezést a vizsgakozpont@bpvizsga.hu email címre kérjük elküldeni.